Oslo-klassen

 

Oslo-klassen

Oslo-klasse fregatter er en norsk konstruksjon, bygget på den amerikanske marines Dealey-klasse jagereskorteskip, men betydelig modifisert til norske forhold.

Byggingen av fregattene var en del av flåteplanen fra 1960, hvor en del av finansieringen også kom fra amerikanerne gjennom det som ble kalt Mutual Defence Assistance Program.

 

Flåteplanen omfattet totalt 50 fartøyer, deriblant altså 5 fregatter av Oslo-klassen, som alle ble levert i perioden 1964 til 1966.

 

Fartøyene inngikk fra starten i 1968 som Norges bidrag til NATOs stående styrke i Atlanterhavet, STANAVFORLANT (fra 2005 SNMG1), og har også deltatt i flere internasjonale marineoperasjoner.

 

Oslo-klassen ble i sin levetid gjenstand for flere moderniseringer og ombygginger, som gjorde at fartøyene forble tidsmessige som krigsfartøyer. Både konstruksjonen og moderniseringene av Oslo-klassen utgjorde et vesentlig bidrag til å utvikle norsk forsvarsindustri.

 

Oslo-klasse fregatter forble i tjeneste helt frem til de ble avløst av den nye Fridtjof Nansen-klassen i 2006.

 

 

Fra sjøsettingen av KNM Narvik i 1965.

 

Oslo-klassens endelikt:

 

  • F300 KNM Oslo: Gikk på grunn og sank ved Marsteinen utenfor Bergen i 1994. Senere berget, men kondemnert på grunn av store skader på skrog og utstyr.

 

  • F301 KNM Bergen: Tatt ut av tjeneste og omgjort til kontorer i 2005. Senere slept til Ramsund for bruk som målfartøy ved skarpskytingsøvelser.

 

  • F302 KNM Trondheim: Tatt ut av tjeneste i juni 2006, benyttet som mål ved skarpskytingsøvelse i 2013.

 

  • F303 KNM Stavanger: Tatt ut av tjeneste i 1998, brukt som målfartøy og senket i 2001.

 

  • F304 KNM Narvik: Tatt ut av tjeneste i juni 2007, museumsfartøy i Horten.

 

Fra senkingen av KNM Stavanger i 2001.

 

COPYRIGHT © 2014 VENNEFORENINGEN KNM NARVIK | ALL RIGHTS RESERVED